ประชาสัมพันธ์ กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวดไม่ล้...

#ประชาสัมพันธ์ “กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวดไม่ล้ม” 20 มกราคม วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ

นโยบายงดการให้และรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) นโยบายงดการให้และรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ทีม MCATT กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลห้วยแถลง ร่วมกับปลัดอำเภอห้วยแถลง กรมจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหลุ่งประดู่ ผู้นำชุมชน และอสม. ออกเยี่ยมผู้ประสบภัยสงครามที่เดินทางมาจากประเทศอิสราเอล ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นคราชสีมา เพื่อประเมินผลกระทบทางจิตใจ เสริมพลังให้กำลังใจผู้ป่วยและครอบครัว และแนวทางในการช่วยเหลืออื่นๆ

ออกเก็บตัวอย่างอาหารสดและอาหารแปรรูป เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอ...

วันที่  21 พฤศจิกายน  2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง ร่วมกับโรงพยาบาลห้วยแถลงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดอบจ.อำเภอห้วยแถลง ได้ออกเก็บตัวอย่างอาหารสดและอาหารแปรรูป สถานที่เก็บมีตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยแถลง ตลาดนัดหน้าสถานีรถไฟห้วยแถลง และห้างสรรพสินค้าในเขตพื้นที่ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่  21 พฤศจิกายน  2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง ร่วมกับโรงพยาบาลห้วยแถลงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดอบจ.อำเภอห้วยแถลง ได้ออกเก็บตัวอย่างอาหารสดและอาหารแปรรูป สถานที่เก็บมีตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยแถลง ตลาดนัดหน้าสถานีรถไฟห้วยแถลง และห้างสรรพสินค้าในเขตพื้นที่ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567

โรงเรียนเบาหวานห้วยแถลง

โรงเรียนเบาหวานห้วยแถลง  ศึกษาแลกเปลี่ยน การดำเนินงานโรงเนียนเบาหวาน  อำเภอสูงเนิน ปัจจุบัน โรงเรียนเบาหวานห้วยแถลง ผู้ป่วยโรคเบาหวานสงบ สามารถหยุดยาเบาหวาน ได้ 4 ราย