การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในปี 2566 ที่หอผู้ป่วยในชาย ในวันที่ 6 กันยายน 2566

วันพุธ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลห้วยแถลง นำโดย แพทย์หญิงวิภา อุทยานินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง ได้ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในปี 2566 โดยจำลองเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ บริเวณหอผู้ป่วยในชายโรงพยาบาลห้วยแถลง โดยมีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การใช้อุปกรณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยใช้อุปกรณ์ระงับเหตุ และการอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธี