ขอขอบคุณผู้บริจาค

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณน้องปลา หจก.ปลาเกษตรและครอบครัว มาบริจาค พัดลมตั้งพื้น2ตัว อาหารทางการแพทย์ 12 กระป๋อง ไซริ้ง dispossible จำนวน 4กล่อง แพมเพริส จำนวน 8ห่อ น้ำยาล้างแผล 20ขวด น้ำยาNSS 12ขวดให้ทางโรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณมากคะ