ขอขอบคุณผู้บริจาค คุณยายทองคำ ปัจชัยสังข์ และครอบครัว

โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ คุณยายทองคำ ปัจชัยสังข์ และครอบครัว บริจาค น้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค ให้โรงพยาบาลห้วยแถลง