นโยบายผู้บริหาร

วิสัยทัศน์

 บริการมีคุณภาพ ใส่ใจดุจญาติมิตร

พันธกิจ

 (1) ให้บริการด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุมทั้งด้านการรักษา ป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟู ด้วยความปลอดภัยและเอาใจใส่
 (2) พัฒนาบุคลากรทั้งด้านวิชาการ พฤติกรรมบริการและคุณภาพชีวิต
 (3) พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ให้เกิดความปลอดภัยและสวยงาม
 (4) เสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย

ค่านิยม

 HTL (Huaithalaeng Hospital)
 H : Humanized Care and Customer Focus การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
 T : Team work การทำงานเป็นทีม
 L : Learning Organization องค์กรแห่งการเรียนรู้

...

แพทย์หญิงวิภา อุทยานินทร์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพ นโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด...

ประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพ นโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนในเดียว

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

#ประกาศโรงพยาบาลห้วยแถลงเรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรารายละเอียดการสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลห้วยแถลง โทร 044-082300-9 ในวันเวลาราชการลิ้งค์รายละเอียด : https://www.huaithalaenghospital.com/applyworkdetail?id=9

ตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตน้ำแข็งบริโภค ตามมารตฐาน GMP 420 พื้นที่อำ...

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 - 16.00 น. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลห้วยแถลง นำโดย นาย สุขสันต์ สายสี เภสัชกรปฏิบัติการ และนาย เดชวิชญ์ ชูชาติ เภสัชกรปฏิบัติการ ร่วมกับ นายประสิทธิ์ กสิประกอบ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังโรงงานผลิตน้ำแข็งในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง ซึ่งมีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงงานน้ำแข็งทองอวบทวี ที่ตั้ง หมู่ 8 ต.ทับสวาย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP 420 โดยมุ่งเน้นการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรให้คงอยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายในขณะดำเนินงานตามกระบวนการผลิต ผลการตรวจเฝ้าระวังพบว่า โรงงานน้ำแข็งทองอวบทวี มีระบบบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรโดยเฉพาะระบบทำความเย็นและท่อแก๊สแอมโมเนีย เป็นไปตามมาตรฐาน GMP 420 โดยมีวิศวกรมาตรวจสอบระบบบำรุงรักษาทุกปี ล่าสุดเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ.2567 การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน GPM พบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

นโยบายงดการให้และรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Po...

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) นโยบายงดการให้และรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข่าวสารของหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพ นโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนในเดียว
เผยแพร่ : 20 พ.ค. 2567 ดู : 49
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
เผยแพร่ : 15 พ.ค. 2567 ดู : 91
ตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตน้ำแข็งบริโภค ตามมารตฐาน GMP 420 พื้นที่อำเภอห้วยแถลง
เผยแพร่ : 29 เม.ย. 2567 ดู : 209
6 การเจ็บป่วยจากความร้อน Heat illness
เผยแพร่ : 04 เม.ย. 2567 ดู : 414
คำแนะนำการป้องกันตนเองจากความร้อน
เผยแพร่ : 03 เม.ย. 2567 ดู : 597
นโยบายงดการให้และรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
เผยแพร่ : 03 ม.ค. 2567 ดู : 636
ออกเก็บตัวอย่างอาหารสดและอาหารแปรรูป เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่ : 22 พ.ย. 2566 ดู : 618
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
เผยแพร่ : 04 ต.ค. 2566 ดู : 490
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 15 พฤษภาคม 2567
เผยแพร่ : 15 พ.ค. 2567 ดู : 226
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 22 พฤศจิกายน 2566
เผยแพร่ : 24 พ.ย. 2566 ดู : 881
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 9 ตุลาคม 2566
เผยแพร่ : 10 ต.ค. 2566 ดู : 863
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 กันยายน 2566
เผยแพร่ : 12 ก.ย. 2566 ดู : 1,107
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 9 มกราคม 2566
เผยแพร่ : 11 ม.ค. 2566 ดู : 1,365
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เผยแพร่ : 05 ก.ย. 2565 ดู : 957
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เผยแพร่ : 29 ส.ค. 2565 ดู : 708
อ่านทั้งหมด

ออกตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยการจำหน่ายชุดสังฆทานในเขตอำเภอห้วยแถลง

15 พฤษภาคม พ.ศ.2567 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลห้วยแถลง นำโดย นางสาวศศิมา  ศรีทำมา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง โดยนายประสิทธิ์ กสิประกอบ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง ร่วมออกตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยการจำหน่ายชุดสังฆทานในเขตอำเภอห้วยแถลง ในร้านชำ ร้านค้า จำนวน 5 แห่ง ผลการตรวจสอบชุดสังฆทานที่มีการวางจำหน่ายจำนวน 122 ชุด พบส่วนใหญ่ได้คุณภาพ มาตรฐาน ตามที่กำหนด มีเพียง 4 ชุด ที่พบผลิตภัณฑ์หมดอายุ บางชุดมีการจัดผลิตภัณฑ์อาหารผสมกับสบู่ แชมพู ผงซักฟอก และพบการจัดชุดสังฆภัณฑ์โดยร้านค้าเองโดยไม่มีฉลากกำกับ เจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจำหน่ายชุดสังฆภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และแยกผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุออก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อชุดสังฆทานที่มีคุณภาพและปลอดภัย

ตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตน้ำแข็งบริโภค ตามมารตฐาน GMP 420 พื้นที่อำเภอห้วยแถลง

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 - 16.00 น. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลห้วยแถลง นำโดย นาย สุขสันต์ สายสี เภสัชกรปฏิบัติการ และนาย เดชวิชญ์ ชูชาติ เภสัชกรปฏิบัติการ ร่วมกับ นายประสิทธิ์ กสิประกอบ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังโรงงานผลิตน้ำแข็งในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง ซึ่งมีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงงานน้ำแข็งทองอวบทวี ที่ตั้ง หมู่ 8 ต.ทับสวาย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP 420 โดยมุ่งเน้นการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรให้คงอยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายในขณะดำเนินงานตามกระบวนการผลิต ผลการตรวจเฝ้าระวังพบว่า โรงงานน้ำแข็งทองอวบทวี มีระบบบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรโดยเฉพาะระบบทำความเย็นและท่อแก๊สแอมโมเนีย เป็นไปตามมาตรฐาน GMP 420 โดยมีวิศวกรมาตรวจสอบระบบบำรุงรักษาทุกปี ล่าสุดเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ.2567 การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน GPM พบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ขอขอบคุณ ผู้บริจาค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง